Przedłużenie Aprobaty Technicznej


Opublikowano: 2016-05-09

Eurostep uzyskał przedłużenie Aprobaty Technicznej Nr AT/2010-02-1883/1 IBDiM  dla systemów Europox EPU – żywic epoksydowo-poliuretanowych przeznaczonych na wykonanie nawierzchni chodników mostowych, zabezpieczenia kap mostów, kładek dla pieszych, nawierzchni parkingów nadziemnych i podziemnych.