Plexilith 1513


Elastyczna metakrylowa żywica konstrukcyjna
Opis