Europox Z Speed


Grunt epoksydowy uniwersalny, szybki (czas wiązania 4h), dwuskładnikowy bez rozpuszczalnika
Opis

Europox Z Speed jest bezrozpuszczalnikowym, dwukomponentowym spoiwem o niskiej lepkości, opartym na bazie żywicy epoksydowej i utwardzacza aminowego. Produkt charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia. 

Zastosowanie :

  •  zabezpieczenie podłoża przed pyleniem
  • jako grunt epoksydowy na podłoża betonowe, zaprawy cementowe, powłoki epoksydowe. 
  • wzmocnienie powierzchniowe podłoża 
  • do tworzenia szpachli żywicznej
Kolorystyka:
bezbarwne

Zostosowano w systemach:
Eurofloor TFD
Eurofloor RCL
Eurostep EPU
Eurofloor RPP
Eurofloor SL-R
Europox PUA