Europox RCWA


Wodorozcieńczalna powłoka matowa, standardowe kolory ral*
Opis

Europox RCWA jest dwukomponentowym, paroprzepuszczalnym systemem posadzkowym na bazie dyspersji wodnej, żywicy epoksydowej i utwardzacza aminowego. 

Zastosowanie :

  • jako warstwa zamykająca lub powłoka ochronna w pomieszczeniach zamkniętych
  • używany na podłoża betonowe, zaprawy żywic epoksydowych, eternity oraz nawierzchnie asfaltowe
  • do malowania powierzchni pionowych 
Kolorystyka:
Wg wzornika RAL K7 – numery kolorów: 1001, 1003, 1013, 1014,1015, 1020, 1021, 1023, 1034, 2001, 2002, 2004, 2008, 3000, 3002, 3004, 3011, 3016, 3020, 4001, 5005, 5012, 5015, 5023, 5024, 6001, 6002, 6010, 6017, 6018, 6025, 6029, 7000, 7001, 7004, 7005, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7023, 7024, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 8007, 8016, 8023, 8025, 9001, 9002, 9003, 9005, 9010,

Zostosowano w systemach:
Eurofloor RCWA