Eurofloor PU-CEM HF


Zacierany system poliuretanowo-cementowy bardzo odporny chemicznie, do przemysłu spożywczego
Opis:

EUROFLOOR PU CEM HF jest czteroskładnikowym systemem opartym na bazie dyspersji poliuretanowej, zmodyfikowanego utwardzacza i barwionej mieszanki z aktywnym wypełniaczem mineralnym.

Posadzka przeznaczona do pomieszczeń, gdzie przewiduje się uciążliwe warunki np.: duża ilość wody, możliwość szoków termicznych, wysoki wpływ czynników chemicznych lub duże obciążenie mechaniczne. Typowe zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym np. ubojnie, pomieszczenia warzelni, wędzarni, rozbioru mięsa, składowanie i przetwarzanie żywności ( owoców, mleka, soków ), w miejscach czyszczenia i napełniania butelek, w przemysłowych kuchniach i restauracjach, w smażalniach i chłodniach, oraz w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, pomieszczeniach produkcyjnych, mieszalniach, pakowalniach, magazynach i na obszarach pod zbiornikami.

 


Elementy systemu:
PU CEM HF
PU CEM L

Kolorystyka:
wg wzornika