Bridgemark MMA - krajowa ocena techniczna


Opublikowano: 2018-11-04

W dniu 20 września 29018 r Eurostep Poland sp. z o.o.

uzyskał: krajową ocenę techniczną nr IBDiM - KOT - 2018/0215

na zestaw do wykonania powłokowych pokryć wodochronnych z metakrylanu metylu płyt pomostowych nanoszone w postaci płynnej

o nazwie handlowej: BRIDGEMARK MMA