Bridgemark Membran MMA


trójskładnikowy wyrób składający się z dwukomponentowej (składnik A i składnik B), bezrozpuszczalnikowej żywicy na bazie metakrylanu metylu i katalizatora Bridgemark MMA BPO.
Opis

Eurostep BRIDGEMARK MEMBRAN MMA jest zestawem materiałów o charakterze izolacyjnym na bazie ciekłych żywic metakrylowych. Materiał cechuje się szybkim czasem utwardzania oraz możliwością prowadzenia prac w ujemnych temperaturach. Zaleca się stosowanie metody natryskowej
do aplikacji materiału.

Zastosowanie :

  • wodoszczelna membrana w budownictwie drogowym
  • przeciwwodne uszczelnienie w budownictwie podziemnym i na płytach dennych
  • wodoszczelna membrana w budownictwie kolejowym
  • wodoszczelna membrana i warstwa ścieralna na tarasy i płyty parkingowe
  • jako uszczelnienie tuneli i zbiorników np. w oczyszczalni ścieków
  • wodoszczelne uszczelnienie wanien podzbiornikowych w gospodarce utylizacji odpadów
Kolorystyka:
żółta, biała, inna wg zlecenia

Zostosowano w systemach:
Bridgemark MMA