Eurofloor PU-CEM SL


Rozlewny system poliuretanowo-cementowy bardzo odporny chemicznie, do przemysłu spożywczego
Opis:

EUROFLOOR PU CEM SL jest czteroskładnikowym systemem opartym na bazie dyspersji poliuretanowej, zmodyfikowanego utwardzacza i aktywnych wypełniaczy. System ma bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Zaletą tego systemu jest również odporność na szok temperaturowy. Dzięki tym właściwością EUROFLOOR PU CEM SL może być stosowany w najbardziej wymagających warunkach.

EUROFLOOR PU CEM SL to posadzka przeznaczona do pomieszczeń gdzie przewiduje się uciążliwe warunki np.: duża ilość wody, możliwość szoków termicznych, wysoki wpływ czynników chemicznych lub duże obciążenie mechaniczne. Typowe zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym np. ubojnie, pomieszczenia rozbioru mięsa, składowanie i przetwarzanie żywności (owoców, mleka, soków), w
miejscach czyszczenia i napełniania butelek, w przemysłowych kuchniach i restauracjach, w smażalniach i chłodniach, oraz w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, pomieszczeniach produkcyjnych, mieszalniach, pakowalniach, magazynach i na obszarach pod zbiornikami.


Elementy systemu:
PU CEM SL
PU CEM L

Kolorystyka:
wg wzornika